Kurumsal Yönetim

Yönetim Kurulu
H. Cem Kölemenoğlu Yönetim Kurulu Başkanı ve Mali İdari İşlerden Sorumlu Murahhas Üye
Erem Turgut Yücel Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nedrettin Emir Bağ Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Vehbi Karacalar Yönetim Kurulu Üyesi
Oral Moğulkoç Yönetim Kurulu Üyesi
Ebru Gül Yönetim Kurulu Üyesi

Yöneticiler
Seher Çalı Mali ve İdari İşler Koordinatörü

Ortaklık Yapısı
Doğrudan Ortaklık Yapısı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. %100 Pay

Genel Kurul Toplantıları
28.12.2006 018 – Kısmi Bölünme Yönetim Kurulu Kararı
06.03.2017 – Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı