Yavaşça Şahin Mescidi & Yavaşça Şahin Mehmed Ali Paşa Camii

Mercan yokuşunda, Uzun Çarşı Caddesi üzerindedir. Banisinin Yavaşça Şahin Mehmed Ali Paşa olduğunu Hadika belirtmiştir. Bu zat,  İstanbul’un  fethine,  Kaptan-ı Derya (Deniz kuvvetleri komutanı) olarak katılmış, hatta, gemileri karadan o yürütmüştü. Mezarı, caminin avlusundadır. Ölüm tarihi 1478 olarak verilmektedir.

Uzunçarşı Caddesi, Bizans Döneminden bu yana kullanılmaktadır. Macro Embolo adı, Osmanlı döneminde Uzunçarşı olarak adlandırılmıştır.Tahtakale’de başlar, Vasıf Çınar ile Hasırcılar Caddesi arasında uzayıp, birçok tarihi mekana da ev sahipliği yapar.

Cami, tek kubbeli olup, kare planlıdır. Duvarları taş ve tuğla kullanılarak almaşık düzende inşa edilmiştir. Ekrem Hakkı Ayverdi, caminin doğu cephesinin sağır bırakılmasının sebebini, arsanın değerli olmasından kaynaklandığını yazmaktadır. Yapı, altta beş, üstte dört adet pencere ile aydınlatılmıştır. Üst pencerelerde revzen kullanılmıştır. Kubbe geçişleri Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Tek minaresi kuzeybatıdadır. İnce, uzun gövdeli olup, tek şerefelidir. Tuğladan inşa edilmiş ve üzeri  bir  küllahla kapatılmıştır.

Caminin yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, Istanbul_YavascaSahinMescidi_2banisinin Fatih döneminde (1451-1481) yaşamış olmasından dolayı, 1400’lü yılların ikinci yarısı olmalıdır. Cami 1950 yılında çevre esnafı tarafından onartılmış fakat 1999 depreminde tekrar hasar görmüş olduğundan çevredeki esnafın desteğiyle tekrar onarılmıştır. Hemen yukarısında, tarihi Samanveren-i Sami Camisi bulunmaktadır.

Caminin banisi Yavaşça Şahin hakkında halk arasında anlatılan şöyle bir hikaye bulunmaktadır;  İstanbul kuşatması sırasında, askerleriyle beraber İstanbul’a gelmiş,  Fatih Sultan Mehmet’in nereden geldiklerini sorduğunda “Dün Horasandan yola çıktık kimseler duymasın diye yavaşça İstanbul’a geldik” demesi üzerine “Yavaşça Şahin” lakabını almıştır. Soyu devam etmiş ve Türk Sanat Müziğinin önemli ismi Dr. Alaaddin Yavaşça’da bu soydan gelmiştir. Ailenin kökeni Kırım’a dayanıyor. Bu aile Osmanlı döneminde önemli görevler üstlenmiş. Devlet de, Yavaşça’nın soyundan gelen Yavaşca Süleyman Çelebi’ye Kilis’in Keferrahim Köyü’nü  bağışlamış. 1675 yılında, Yavaşcazade Aile Vakfı kurulmuş. Dr.Aladdin Yavaşça, 1 Mart 1926 tarihinde Kilis’te Tekye Camii’nin bitişiğindeki evde doğmuş.

Yazı ve Fotoğraflar: Bilsen GÜRER
bgurer@isiltur.com.tr

Istanbul_YavascaSahinMescidi_3

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapabilirsiniz