Halikarnassos’lu Herodotos

“Tarihin Babası” olarak adlandırılan antik çağ tarihçisi Herodotos, M.Ö. 490 yılı civarında, Halikarnassos’ta doğdu, yani Bodrum’da. M.Ö.425 Yılında da öldüğü sanılıyor. Ölüm yeri Bodrum değil. Yunanistan’da, Thurium’da ölmüş ve oraya gömülmüş.

Anadolu topraklarından çıkmış olan ünlü gezgin, gezmiş, gözlemlemiş ve not alıp kaydetmiş. Güçlü yazar, daha sonra Çiçero (M.Ö.106 – 43) tarafından “Tarihin Babası” olarak nitelendirilmiş ve bu tanım evrensel olarak kabul görmüştür. En önemli eseri; Herodot Tarihi adlı çalışmasıdır. İyon lehçesinde yazılmış olan eser, dokuz kitaptan oluşuyor. Daha sonraki tarihçiler bu dokuz kitabın her birine dokuz ayrı Musa (Müz) adını vermişler.  Musalar, Zeus’un kızlarıdır. Bu güzel kızlar  Helikon Dağı’nda oturuyorlar ve Olimpos’ta, tanrıların sofralarında şarkı söylüyorlardı. Kitaplar sırasıyla şöyle isimlendirilmişlerdi; Klio, Euterpe, Thalia, Melpomene, Terpsikhore, Erato, Polymnia, Urania, Kalliope.

Birçok antik çağ yazarı Halikarnassos’lu Herodotos hakkında bilgiler vermişlerdir. Ondan övgüyle söz edenlerin yanı sıra yerenler de olmuştur. Kendisi, ünlü eserinde şahsıyla ilgili olarak pek fazla bilgi aktarmamıştır. Antik çağ yazarlarından S Suidas, tarihin babasının yaşamı konusunda sınırlı bilgiler vermektedir. Herodotes’in, Lyxes ile Dryo’nun oğlu olduğunu, soylu bir aileden geldiğini anlatır. Theodoros adlı bir erkek kardeşi vardır. Amcası Panyassis, geç dönem epik şairlerinden olup,  yeğeni üzerinde büyük etki yaratmıştır.

Antik çağın bir başka yazarı, Byzans’lı Stephanos, Thurium’u anlatırken,   Herodotos’un mezar taşından bahseder. “Bu toprak Lyxes oğlu Herodotes’in kemiklerini örtmektedir. Eski İon tarihçilerinin prensi, Dor topraklarında doğmuştu. Yurttaşlarının saldırılarına dayanamayarak kaçmış ve Thurium’u ikinci yurdu yapmıştır” diye yazar. Böylelikle yurttaşımız  Herodotes’in orada ölmüş olduğunu anlatır.

Yazı : Bilsen GÜRER
bgurer@isiltur.com.tr

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapabilirsiniz