27. Genç İletişimciler Yarışması Başlıyor

27. Genç İletişimciler Yarışması , üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya yalnız 2014 – 2015 öğrenim yılında eğitim amacıyla yapmış oldukları çalışmalarla katılabilirler.

Her dal için Birincilik Ödülü 1000 TL’ dir. Reklam Kampanyası Büyük Ödülü 1500 TL’dir. Ödül kazanan öğrencilerin fakülte dekanlıklarına ayrıca berat verilir. Ödül kazanan tüm öğrenciler ise başarılarını simgeleyen ödül heykelciği ile ödüllendirilirler.

Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı yapıt(lar) üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. – 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını haiz olduğunu ve yarışmaya katıldığı yapıtın ödül kazanması halinde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. – 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın Aydın Doğan Vakfı’na devrettiğini, Aydın Doğan Vakfı’nın söz konusu yapıtları sergilemek, arşivinde tutmak, basılı şekilde veya internet ortamında ve sair şekillerde yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.

KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılan projeler www.genciletisimcileryarismasi.com adresine yüklenmelidir. Başvuru tarihi: 1 Haziran – 10 Temmuz 2015 www.genciletisimcileryarismasi.com adresinden indirilen katılım formunun kağıda bastırılıp ilgili bölüm başkanlığı ve dekanlık tarafından onaylanması zorunludur. Katılım koşulları için tıklayınız.

Onaylanan form ile yarışmaya katılan projenin/projelerin 1 kopyası, son başvuru tarihi olan 10 Temmuz 2015 Cuma akşamı 17.00 ‘a kadar Aydın Doğan Vakfı adresine ayrıca gönderilmelidir. Ayrıca, tüm başvurulara 2 adet fotoğraf ve okul kimliğinin fotokopisi eklenmelidir. Bir öğrenci, her alt dalda yalnız bir çalışmayla aday olabilir. Toplu çalışmalarla da ödüle aday olunabilir. Toplu çalışmalara izin verilen dallarda, öğrenci sayısı en fazla 4 olabilir. Bu durumda çalışmayı yapanlar ortak aday sayılırlar.

  • Yarışmaya gönderilen çalışmalar iade edilmez.
  • Yarışmanın dili Türkçedir.
  • Yarışmaya ulusal medya için hazırlanmış ve yayınlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.
  • Kazananlara ödülleri, tören günü kimlik karşılığı teslim edilir. Teslim alınmayan ödüllerden Vakıf sorumlu değildir.
  • Gönderilen projelerin kargo ücretleri Vakıf tarafından karşılanmayacaktır.
  • Katılım koşullarına ve özel kurallara uymayan çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  • Yarışmaya katılacak adaylar çalışmalarını/yapıtlarını T.C. yasalarına uygun olarak oluşturmalıdır.
  • Yarışma için son başvuru tarihi 10 Temmuz 2015 Cuma akşamı saat 17:00’dir. Yarışma ile ilgili her türlü soru veya sorular advakfi@advakfi.org adresine gönderilmelidir.

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapabilirsiniz