Mahmud Nedim Paşa ve Türbesi

Mahmud Nedim Paşa

Sultan Abdülaziz devri Osmanlı sadrazamlarındandır. 1818 Yılında, İstanbul’da doğdu. Bağdat Valisi Gürcü Mehmed Necib  Paşa’nın oğludur.  İyi bir eğitim almış ve  Sadâret Mektûbî Kalemi’nden başlayarak devletin değişik  kesimlerinde çalışmıştır. Bahriye Nazırlığı sonrasında, Sadrazam Ali Paşa’nın vefatıyla, 8 Eylül 1871’de  sadrazam oldu.

Mahmud Nedim Paşa’nın en büyük özelliği, daima  padişahın isteklerine uygun davranıyor olmasıydı. Bu arada kendi lehine büyük kazanç ve güç sağlıyor, sözde devlet bütçesini korumak adına çalışanlar arasında büyük kıyımlar gerçekleştiriyordu. Bu konuda yani maliyeyi düzeltmek ve tasarruf sağlamak amacıyla Bâbıâli’de Tensîkat ve Tasarrufat Komisyonu’nu kurdu. Bunun için de personelin büyük bir kısmını görevden aldı. Bununla yetinmedi, maaşı  100 kuruşun üzerinde olanlardan hazine adına  % 5’lik kısmına el koydu. Plansız yapılan bu çalışmalar devletin değişik kademelerinde uygulandı, bütçe denkleşti  açıklamaları yapılırken  aylarca ödenmeyen memur maaşları ve dışarıdan  alınan yeni  borçlanmalar gerçekleşiyordu.

Bütün bunlarla yetinmedi, devletin dış politikasında da keskin bir dönüş yapıp, Rus yanlısı bir politika izlemesi hususundaa Sultan Abddülaziz’i  ikna etti. Öyle ki tarihi kayıtlara Nedimov olarak geçti.

Mahmud Nedim Paşa Türbesi

Cağaloğlu Yokuşu’dadır. 1883 Tarihli eserin  mimarı bilinmemektedir. Neo klasik üslupla inşa edilmiş olup, kare planlıdır. Üç cephesi mermer kaplanmış arka cephede bu uygulama yapılmamıştır. Aynı özelliklere sahip olan üç cepheye,  yuvarlak kemerli yüksek pencereler ve kenarlarına birer niş yerleştirilmiştir.  Türbenin giriş cephesi küfeki taşındandır. Türbe kitabeleri türbe girişinde olmayıp,  girişin karşı cephesindedir. Türbenin üstü kubbe ile kapatılmış ve tepesine bir alem konulmuştur.  Kubbe kasnağında Al-i İmran, Embiya ve Fect sureleri yer alır. Pencere kemerinde ise Sadr-ı Esbak Mahmut Nedim Paşa ruhiiçün Lillahi-l Fatiha  yazısı bulunur. Türbede iki sandukadan biri paşaya ait olup, diğerinin kimliği bulunamamıştır.

Yazı ve Fotoğraflar : Bilsen GÜRER
bgurer@isiltur.com.tr

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapabilirsiniz