Roma İmparatoru Diokletianus ve İzmit

İzmit yani o günkü adıyla Nikomedya, Roma İmparatoru Diokletianus devrinde imparatorluğun doğu başkenti olarak ilan edilmiş ve Roma, Antakya ve İskenderiye’den sonra dördüncü büyük şehir haline gelmişti.

Roma İmparatoru Diokletianus, Dalmaçya’lı bir aileye mensuptu. Doğum tarihi olarak M.S.240 yılı civarı veriliyor. M.S. 284 – 305 Yılları arasında hüküm sürmüş ve tetrarşhi adı verilen yönetim biçimini uygulamıştı. Tetrarşhi, dörtlü bir yönetim şekliydi. Sistemin başında iki Augustus (Roma imparatorlarına ait bir unvan) ve yanlarında da iki Caesar (Roma imparatorluk döneminde veliaht yahut prensler için kullanılan unvan,) bulunuyordu. Augustuslardan biri Diokletianus diğeri ise Maximianus’tu.

Diokletianus, tahta oturduğunda yeni bir yönetim biçimi uygulamış, “dominatus” denen ve imparatorun mutlak hükümdarlığını tartışmasız kabul eden bu yeni sistem yürürlüğe konulmuştu.

İmparator, Roma’nın doğudaki başkentinde yani Nikomeedya’da hipodrom, saray, tapınak, hamam ve resmî binalar inşa ettirerek büyüttü; alt yapısını düzenletti. Ama ne yazık ki Diokletianus’un Nikomedialılar açısından  talihsiz davranışları da olmuştu. Çünkü o pagan tanrılarını önemsiyordu. Özellikle de Jubiter ve Herkules onun açısından önemliydiler. Hristiyanlardan pagan tanrılarına tapınmalarını istiyor bu iki tanrıyı ön planda tutuyordu. Roma birliğinin sağlanması açısından dini önemsiyordu. Bu yüzden başkentte Hristiyanlar üzerinde şiddetli bir baskı oluşturmuştu. Hristiyanlık yanlıları yavaş yavaş kentten uzaklaşıp İznik’e yerleşmeye başlamışlardı. İmparator, İzmit’te  bu dinin aleyhinde olan bir ferman yayınlayıp astırınca, St. George  fermanı yırtmış ve İzmit’te işkence edilerek öldürülmüştü.

Yazı :Bilsen GÜRER
bgurer@isiltur.com.tr

.

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapabilirsiniz